BORAS_logga_150

Vi deltar på Sveriges Innovationsriksdag 2018 i Borås

I år kommer Sveriges innovationsriksdag arrangeras i Borås 10-11 april och temat är "Cirkulär ekonomi". Vi kommer att delta som utställare för att visa på Borås Stads satsning på innovation inom offentlig sektor, där cirkulär ekonomi är en  av de hållbara målen vi vill stödja.

"Sveriges Innovationsriksdag 2018 handlar bland annat om hur ny teknologi skapar möjlighet för cirkulära affärer, om hur Västra Götalandsregionen jobbar med smart specialisering och om hållbara jobb."