BORAS_logga_150

Ett nationellt nätverk av 6 plattformar

Borås deltar mellan 2016-2019 (aug)  i ett nationellt projekt för att stödja innovation inom den offentliga sektorn. Målet är att skapa en bättre miljö för arbetet mot en hållbar stadsutveckling genom att överbrygga stuprör samt arbeta tvärdisciplinärt, processorienterat och förebyggande. Drivkrafterna för innovation är flera, bland annat globaliseringen, utmaningar rörande miljö och hållbarhet samt den demografiska utvecklingen där färre personer i arbetskraften måste kunna försörja en åldrande befolkning.

Nationellt är sex plattformar är etablerade (Stockholm, Malmö, Göteborg, Lund, Kiruna och Borås). Innovationsplattform Borås drivs av Borås Stad, Högskola i Borås, Borås Energi och Miljö samt RISE (fd SP). 

Gemensamt har plattformarna ambitionen att skapa en kollaborativ och kreativ miljö för samverkan och lärande, samt etablering av stödjande processer för en innovativ offentlig sektor. 
 

Fortsättningen på Innovationsplattform Norrby

Innovationsplattform Borås är en direkt fortsättning på Innovationsplattform Norrby (2013-2015), som drevs av samma aktörer.

Innovationsplattform Norrby syftade till att bygga upp en arena för samverkan mellan kommun, näringsliv, akademi och medborgare, för att tillsammans arbeta med utmaningar inom hållbar samhällsbyggnad. Målet var att plattformen skulle resultera i idéer för hur vi kan arbeta vidare med dessa utmaningar, vilket kan leda till nya lösningar – innovationer!

Inom plattformen sågs Norrby som ett living lab, där nya lösningar i form av till exempel nya avfallssystem, medborgartjänster och bostadslösningar forskades fram och testades tillsammans med Norrbyborna. 

Fokus i Innovationsplattform Norrby var idégenerering i samverkan mellan olika samhällsaktörer. Flera samverkansaktiviteter arrangerades i form av tankesmedjor, plattformsträffar och workshops vilket resulterade i nya projektidéer och innovationer.

Mer information om Innovationsplattform Norrby ges i projektrapporten och slutrapporten till projektet.
 

Nytt fokus

Innovationsplattform Borås startade 2016, i samband med beslutet om fortsatt finansiering från VINNOVA från 2016 till och med 2018. I den nya etappen kommer vi att fokusera på hela Borås - inte bara Norrby. Vi kommer att ha ett bredare fokus än idégenerering, som innebär att vi ska stödja innovationer hela vägen från idé till implementering. Vi kommer bygga vidare på de nya samverkansstrukturer och metoder som utvecklats i Innovationsplattform Norrby, men vi kommer även att utveckla nya metoder för att underlätta innovationsarbetet i staden.

För ytterligare information om Innovationsplattform Borås, se ansökan till projektet.