TJAFS:

Tjänsteutveckling i Avfallssystemet

Projektet TJAFS (TJänsteutveckling i AvFallsSystemet) startade hösten 2015 och pågår fram till hösten 2018. Idén till projektet uppkom i en workshop som hölls i Innovationsplattform Norrby.
 
Ett avfallssytemet som är anpassat för bilägare
Bakgrunden till projektet TJAFS är att avfallssystemet i Sverige är uppbyggt efter normen att äga en bil. Du behöver ofta en bil för att göra dig av med skrymmande och farligt avfall, och föra bort det till en återvinningscentral, vilket innebär att det blir nedskräpat i större utsträckning i områden där invånarna saknar tillgång till bil. Detta diskriminerar bland annat äldre och människor med funktionsvariationer, men det har även visat sig att systemet bidrar till främlingsfientlighet. I vissa områden skylls nedskräpning, som är en konsekvens av systemets brister, på människors etniska bakgrund. 

En ny tjänst utvecklas
I projektet ska en ny tjänst för ett biloberoende inkluderande avfallssystem utvecklas. Projektet drivs av aktörer från kommun, näringsliv och forskning med involvering av invånare. Resultatet kan innefatta en ny IT-tjänst/app, någon form av återbruk samt socialt och lokalt företagande.

Projektet finansieras av VINNOVA och drivs av Borås Stad, Borås Energi och Miljö, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Högskolan i Borås och Devrex.

Du kan följa vårt projekt genom att gilla vår sida på Facebook: