Carola Samuelsson
Huvudprojektledare
Borås Stad


Heiti Ernits
Bitr. projektledare
SP Sveriges Tekniska Foskningsinstitut


Stefan Dahlin 
Innovationsrådgivare
Grants and Innovation Office (GIO)
Högskolan i Borås
 Camilla Axelsson
Affärsutvecklare
Borås Energi och Miljö
 Erik Bresky
Processledare för Science Park Borås och Smart Textiles
Högskolan i Borås

Jackie Forzelius
Kommunikatör
Borås Stad

Innovationsplattform Borås är en arena som ska stötta innovationer från idé till implementering i Borås. Plattformen finansieras av VINNOVA mellan år 2016 och 2018 och är en fortsättning på Innovationsplattform Norrby. 

Plattformen drivs av fyra organisationer som ingått ett partnerskap för hållbar stadsutveckling i Borås: Borås Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås Energi och Miljö och Högskolan i Borås. Se HÄR vilka personer som ingår i plattformens koordineringsgrupp och innovationsråd.

Borås ingår tillsammans med Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm och Kiruna i en nationell innovationsplattform. Städerna träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte samt för att driva gemensamma frågor.

Om du är intresserad av att veta mer du välkommen att kontakta projektledaren Carola Samuelsson på Borås Stad.