BORAS_logga_150

Kontakt


Carola Samuelsson
Huvudprojektledare
Borås Stad


Heiti Ernits
Bitr. projektledare
RISE Foskningsinstitut

Stefan Dahlin 
Innovationsrådgivare
Grants and Innovation Office (GIO)
Högskolan i Borås
 


Stefan Hjärtstam
Affärsanalytiker
Borås Energi och Miljö
 


Jacqueline Forzelius
Kommunikatör
Borås Stad


Erik Bresky
Processledare för Science Park Borås och Smart Textiles
Högskolan i Borås

En stor rubrik.

Innovationsplattform Borås är en arena som ska stötta innovationer från idé till implementering i Borås. Plattformen finansieras av VINNOVA mellan år 2016 och 2018 och är en fortsättning på Innovationsplattform Norrby. 

Plattformen drivs av fyra organisationer som ingått ett partnerskap för hållbar stadsutveckling i Borås: Borås Stad, RISE Forskningsinstitut, Borås Energi och Miljö och Högskolan i Borås. Se HÄR vilka personer som ingår i plattformens koordineringsgrupp och innovationsråd.

Borås ingår tillsammans med Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm och Kiruna i en nationell innovationsplattform. Städerna träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte samt för att driva gemensamma frågor.

Om du är intresserad av att veta mer du välkommen att kontakta projektledaren Carola Samuelsson på Borås Stad.