BORAS_logga_150

Plattformens organisation

Projektkoordineringsgrupp

  • Carola Samuelsson,  Borås Stad
  • Heiti Ernits, RISE Forskningsinstitut
  • Jacqueline Forzelius, Borås Stad
  • Stefan Dahlin, GIO, Högskolan i Borås
  • Stefan Hjärtstam, Borås Energi och Miljö
  • Jenny Lööf, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • Erik Bresky, Science Park Borås, Högskolan i Borås

Innovationsråd

  • Svante Stomberg, Kommunchef, Borås Stad
  • John Rune Nilsson, CMO, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • Björn Brorström, Rektor, Högskolan i Borås