Plattformens organisation

Projektkoordineringsgrupp

 • Carola Samuelsson,  Borås Stad
 • Heiti Ernits, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Jacqueline Forzelius, Borås Stad
 • Camilla Axelsson, Borås Energi och Miljö
 • Stefan Dahlin, GIO, Högskolan i Borås
 • Jenny Lööf, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Erik Bresky, Science Park Borås, Högskolan i Borås

Innovationsråd

 • Svante Stomberg, Kommunchef, Borås Stad
 • John Rune Nilsson, CMO, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Gunnar Peters, VD, Borås Energi och Miljö
 • Björn Brorström, Rektor, Högskolan i Borås