BORAS_logga_150

Stöd från plattformen

Plattformen har möjlighet att ge stöd till aktörer som vill gå vidare med en ny projektidé som handlar om innovation inom hållbar stadsutveckling. Det kan handla om att hitta rätt kompetens och samarbetspartners, få hjälp med politisk förankring eller att få information om vilka projekt som pågår inom samma område.

En innovation inom hållbar stadsutveckling kan t.ex. vara en tjänst, produkt, process eller metod som strävar efter att möta samhällets utmaningar och som är ny eller väsentligt förbättrad från det som är känt idag på marknaden/i staden.

Om du har en projektidé eller ett pågående projekt som önskar stöd av
plattformen är du välkommen att fylla i formuläret på höger sida. Observera att plattformen inte har möjlighet att ge finansiellt stöd.

Vilken typ av stöd

Pågående projekt kan få stöd från plattformen i innovationsprocessen - från idé till implementering. Vår ambition är att att identifiera de främsta hinderna för att projekten ska kunna bli lyckosamma, och kan försöka hjälpa projekten att överkomma dessa hinder. Det kan handla om hinder kopplat till ekonomi, lagstiftning, organisation, samverkan, mm. 

Plattformen har möjlighet att stötta projekten genom att ge metodstöd, utbildningar, samt genom att lyfta gemensamma hinder på lokal och nationell nivå. Möjligheten att lyfta hinder på nationell nivå underlättas genom att Borås ingår i en nationell innovationsplattform, tillsammans med Stockholm, Göteborg, Malmö, Kiruna och Lund.

HÄR kan du läsa mer om de pågående projekten som får stöd från plattformen.
 

Har du ett projekt eller idé och vill ha stöd från plattformen?

Vänligen fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig. Observera att plattformen inte har möjlighet att ge finansiellt stöd.
Här är en bra sida för att hitta finansiellt stöd.
 

  • Obs! Plattformen inte har möjlighet att ge finansiellt stöd