BORAS_logga_150

Testbädd Kransmossen:

Innovativa återvinningsstationer


Syftet med projektet är att utveckla nya idéer hur vi gemensamt kan utveckla en attraktiv och innovativ återvinningsstation, för att upplevelsen av att lämna förpackningsmaterial vid stationen blir mer positiv. Vi vill därför testa nya förbättringsidéer i samverkan med invånarna i Borås.

Projektet Innovativa Återvinningsstationer startade hösten 2015 inom ramen för Innovationsplattform Norrby.  Projektet pågår tills vidare och drivs av Borås Energi och Miljö i samverkan med RISE, Högskolan i Borås och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).


Bra skyltat och ej överfyllda
Enligt en enkätundersökning som gjorts i projektet framgår att de två viktigaste faktorerna för att få en bra upplevelse av att lämna förpackningsmaterial vid en återvinningsstation är att sopkärlen inte är fulla och att det finns bra skyltar så att det är lätt att förstå vilket material som ska slängas var.


En tankesmedja annordnades
Ett antal nya idéer har utvecklas med utgångspunkt från enkätundersökningen samt från en tankesmedja som arrangerades i Innovationsplattform Norrby. Dessa idéer kommer att testas på en ny återvinningsstation vid Kransmossen. Återvinningsstationen vid Kransmossen kommer att fungera som en Testbädd för att testa nya innovativa lösningar.

Twittrande återvinningsstation
En första idé som ska testas på Kransmossen är att sopkärlen ska förses med QR-koder. SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut har i samverkan med FTI och Borås Energi och Miljö utvecklat en digital lösning för användarinteraktion som bygger på en QR-kod, där invånarna kan rapportera om det är fullt i ett kärl på en återvinningsstation. QR-kodrapporteringen kommer att vara kopplad till ett twitterkonto. Kransmossen kommer därmed vara den första ”twittrande” återvinningsstationen i Sverige.  


Färgkodad skyltning
En annan idé som kommer att testas på Kransmossen är nya tydliga skyltar med färgkoder, så att det blir lättare att förstå vilket förpackningsmaterial som ska slängas i vilket kärl. Det kommer också att testas ett nytt kärl för batterier samt kärl för pantflaskor och pantburkar.

Enkätundersökning: Vad tycker invånarna om återvinningsstationerna i Borås?