BORAS_logga_150

Sjöbo 2.0

Sjöbo 2.0 är ett Vinnovafinansierat projekt som pågår 2018-2019. Parters i satsningen är Borås Stad, Högskolan Borås, Science Park, RISE, Drivhuset och Hemgården. Borås Stad är koordinerande part. 

Syfte
Syftet med projektet är att bidra till att utveckla Sjöbo till en mer attraktiv och välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ med rikt kultur- och fritidsutbud. Det handlar om att skapa förutsättningar för invånare att känna sig delaktiga i Sjöbos utveckling och vara delaktiga i stadens förebyggande arbete mot de sociala utmaningar som finns där. Att ge förutsättningar för lokala initiativ drivna av invånare, företag, offentliga och idéburna aktörer att utvecklas och att det sker genom ett samskapande.
 
Mål
Målet med Sjöbo 2.0 är att etablera ett medborgarlab, en fysisk mötesplats där invånare, tjänstemän, företagare, föreningar, forskare och andra kan mötas för både initiera nya idéer och skala upp befintliga projekt och aktiviteter inom Borås utifrån en Sjöbokontext med dess unika förutsättningar och behov. Dessa aktiviteter/projekt ska leda till en ökad meningsfull sysselsättning i Sjöbo samt skapa en ökad delaktighet i stadsdelen och samhällets demokratiska processer.