Innovationsplattform Borås

 Plattformen drivs av fyra organisationer som ingått ett partnerskap för hållbar stadsutveckling i Borås: Borås Stad, RISE Forskningsinstitut, Borås Energi och Miljö och Högskolan i Borås. Borås ingår tillsammans med Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm och Kiruna i en nationell innovationsplattform. Städerna träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte samt för att driva gemensamma frågor. Om du är intresserad av att veta mer du välkommen att kontakta projektledaren Carola Samuelsson på Borås Stad.

Recent Posts by this Author

No items found.

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form