Ta kontakt

Har du ett projekt eller idé och vill ha stöd från plattformen?

Plattformen har möjlighet att ge stöd till aktörer som vill gå vidare med en ny projektidé som handlar om innovation inom hållbar stadsutveckling. Det kan handla om att hitta rätt kompetens och samarbetspartners, få hjälp med politisk förankring eller att få information om vilka projekt som pågår inom samma område.

En innovation inom hållbar stadsutveckling kan t.ex. vara en tjänst, produkt, process eller metod som strävar efter att möta samhällets utmaningar och som är ny eller väsentligt förbättrad från det som är känt idag på marknaden/i staden.

Om du har en projektidé eller ett pågående projekt som önskar stöd avplattformen är du välkommen att fylla i formuläret på höger sida. Observera att plattformen inte har möjlighet att ge finansiellt stöd.

Fyll i här:

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

logotyper borås stad högskolan i borås rise swedish research institute

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form