15 Hinder för hållbara städer

July 10, 2018
Lästips
Extern länk

Delegationen för hållbara städer

"Delegationen tillsattes av regeringen för perioden 2008-2010 för att genomföra olika åtgärder som bidrar till förbättrade förutsättningar för utveckling av hållbara städer. Delegationens uppdrag har förlängts till och med år 2012 för att konsolidera och avsluta det arbete som inletts. Insatserna ska sammantaget utgöra en nationell arena för hållbar stadsutveckling.

I rapporten beskrivs femton övergripande och framträdande hinder för en snabb och långsiktigt hållbar stadsutveckling. Vi lämnar också några konkreta förslag på åtgärder. Hindren beskrivs i korthet och i flera fall med referenser till dokument med mer heltäckande beskrivningar. Rapporten fokuserar på hinder för hållbar stadsutveckling i Sverige. Dessa hinder avspeglas även på internationell nivå."

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form