Delrapport 3 av 3 inom projektet "Hållbar jämställdhet" Smart Ekonomi Borås Stad 2013

January 23, 2019
Rapporter
Extern länk
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som inte behöver ha med pengar att göra. Men hur pengar används påverkar förutsättningarna för jämställdhet. I SKL:s projekt Smart ekonomi kopplas pengar och jämställdhet samman genom att deltagande kommuner söker kommunala vinster av jämställdhetsintegrering. I den här rapporten analyserar Borås stad vad det kostar samhället att låta pojkar misslyckas i skolan - och vad det skulle kosta med insatser för att de ska klara behörighet till gymnasiet.

LADDA NER PDF

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form