Förändra radikalt – gör annorlunda, bättre och billigare

July 3, 2018
Lästips
Extern länk

Erfarenheter med radikala förändringar inom offentlig sektor

"Radikala förändringar sker sällan av en slump. De är istället resultatet av processer där man medvetet arbetar med att ifrågasätta och ändra på sina vanliga perspektiv. Varför är det då dags att börja tänka på ett annorlunda sätt? Det är väl bra som det är? Och är inte det här bara mer av samma idéer fast med nya namn?

Att arbeta med radikala förändringar i offentlig sektor är inget nytt.Det nya är det ökande intresset, inte enbart vad gäller nya tekniska lösningar utan också helt andra sätt att utföra tjänster på. Urbanise- ringen, en allt äldre befolkning, ökande förväntningar och minskande resurstillgångar är några av de utmaningar som kräver innovativa lösningar."

Det finns flera exempel på att radikala förändringar i hur offentliga tjänster utformas och levereras leder till ökad brukarnytt, samt ökad trivsel och självförtroende bland medarbetarna. I detta projekt har mycket inspiration hämtats från Danmark och Australien, som kan sägas ligga i framkant i innovativ tjänstedesign inom offentlig verksamhet. Det handlar om att gå från ”planera, utreda och implementera” till ”pröva och lära”. Inom tjänstedesign är en genomgående princip viktig – att ständigt återkoppla utifrån in för att säkerhetsställa att de beslut som tas motsvarar brukarens behov. 

I projektet ”Förändra radikalt”, som finansierats av VINNOVA och SKL, har nio svenska kommuner deltagit. Metodlärning och identifierande av hur dessa arbetsmetoder påverkat medarbetarna och ledningen har varit huvudsyftena i projektet. 

Anna Lindström telefon 08-452 79 20 anna.lindstrom@skl.se
Sveriges Kommuner och Landsting 2015 Beställningsnummer: 5415.
Text: Anna Lindström, Josefina Fogelin, Christine Feuk och Camilla Eriksson
Foto: Josefina Fogelin och projektgrupperna Video: Erik Engren och Josefina Fogelin Illustrationer: Malin Unnborn

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form