Förstudie: Finansieringsmodeller för förebyggande arbete

February 22, 2019
Färdiga innovationsprojekt
Extern länk
Förebyggande arbete

Borås Stad fick genom projektet ”Innovationsplattform Borås”, medel från Vinnova inom utlysningen "Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer 2017". Ett av målen i Innovationsplattform Borås är att studera om vi kan arbeta mer förebyggande och minska s.k. efterhandskostnader. Projektet hade som ambition att utveckla två olika finansieringsmodeller för att möjliggöra fler satsningar på förebyggande arbete inom kommunen.

Drivande parter var Borås Stad, RISE och Ekan AB.

HÄR KAN DU LADDA NER SLUTRAPPORTEN

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form