Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer

September 27, 2018
Lästips
Extern länk
"VINNOVAS mål för arbetet med insatser inom området ”Innovationskraft i offentlig verksamhet” är att bidra till att offentlig verksamhet blir en drivkraft för både använd- ning och utveckling av innovationer.

En ökad innovationsförmåga inom offentlig sektor är av avgörande betydelse för att utveckla och höja kvaliteten i den svenska välfärden, liksom för att skapa ökade möjligheter för tillväxt och samhällsnytta. Offentlig sektor har en viktig roll för att skapa ett innovativt samhällsklimat, där olika regelverk och styrmedel kan användas för att premiera nytänkande och utveckling. Detta innefattar alltifrån en utveckling av styrning, arbetsorganisation och ledarskap till nya metoder för att inkludera medborgare och företag i arbetet med att omdefiniera hur offentlig service kan utföras."

Författare : Karin Hovlin, Sofie Arvidsson & Anders Ljung - GOVERNO

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form