Hinder för innovation och omställning i offentlig sektor

January 31, 2020
Lästips
Extern länk

Text från Governos hemsida:

På uppdrag av Vinnova har Governo analyserat vilka hinder och utmaningar det finns för innovationsförmågan i offentlig sektor. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation.

Bakgrund till uppdraget

För Sveriges långsiktiga tillväxt och välstånd är innovation en viktig fråga. Den demografiska utvecklingen är en viktig drivkraft inom offentlig sektor, men även faktorer som globalisering, digitalisering och miljö- och klimat bidrar till ett starkt förändringstryck.

För att få en samlad bild av utmaningar och möjligheter kopplade till att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor fick Governo i uppdrag att – genom en dokumentstudie – samla erfarenheter och kunskap.

Författare:

Karin Hovlin, Svante Eriksson & Jon Jakobsson

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form