Innovation I offentlig sektor

September 27, 2018
Lästips
Extern länk

"Sveriges Kommuner och Landsting bedriver ett långsiktigt arbete med syftet att ge kommuner, landsting och regioner goda förutsättningar att utveckla framtidens välfärdstjänster.

Sedan början av 2000-talet har frågorna kring innovation och offentlig verksamhet diskuterats och analyserats i många olika sammanhang. Under senare år har såväl EU som den svenska regeringen pekat på behovet av ökad innovationskraft inom den gemensamt finansierade sektorn.

En viktig fråga är vad som behöver göras framöver för att långsiktigt stärka förutsättningarna för förnyelse och innovation i de verksamheter som kommuner och landsting ansvarar för. Vilka mål är relevanta och vad krävs det för insatser för att uppnå dessa?"

Per Frankelius, Sveriges Kommuner och Landsting, 2014.

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form