Innovationsguiden från SKL

July 19, 2018
Lästips
Extern länk

Innovationsguiden startades 2016 av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Här kan du ladda ner workshop mallar, ansöka till utbildningar i tjänstedesign och se rådgivande filmer för ett framgångsrikt innovationsarbete. 

"Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Genom att använda Innovationsguiden kommer ni få insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och engagerande process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Processen gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att era idéer ska bli verklighet och spridas.

När ni använder Innovationsguiden kommer ni att:• förstå er utmaning ur användarens perspektiv• förstå vad som skapar ett värde för användaren och om ni verkligen löser ”rätt” problem• arbeta fram tjänster och processer som används och uppskattas av användaren"

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form