Konfektion 4.0

September 25, 2015
Färdiga innovationsprojekt
Extern länk

En väg in i arbetslivet för migranter med kunskaper inom textil konfektion

Under 2016 – 2017 genomfördes ett förstudieprojekt med fokus på migration och innovation under ledning av Science Park Borås i samverkan med Marketplace Borås, Proteko, Modeink, Arbetsförmedlingen, Borås Stad, Kanico AB, TEKO samt forskare vid Centrum för Hållbar Samhällsutveckling och Textilhögskolan i Borås. Initiativet finansieras av Asyl, Migration och Integrationsfonden (AMIF).

Förstudiens syfte var att ta reda på förutsättningar för den svenska textilindustrin att ta tillvara på migrationens möjligheter. Konfektion 4.0 ses som en väg till arbetslivet i Sverige för migranter från tredjeländer med någon form av yrkesverksam bakgrund inom skrädderi, industri- eller konfektionssömnad. Idén handlar om skapa en testbäddsmiljö inklusive en levande fabriksprototyp för konfektionsindustrin. I prototypen ska prövas idéer för nya affärsmodeller kopplad till hållbar utveckling, samtidigt som maskinparken kan användas för validering av kompetens. Avsikten är att konfektionsfabriken ska drivas som en verksamhet med flexibla former, anställd personal, uthyrning av maskinpark till företag med egna anställda samt för solo-, mikro- och små och medelstora företag som erbjuder sina produkter eller tjänster. Verksamheten omfattar rådgivning, kompetensutveckling, validering, matchning samt textil sömnadsproduktion.Intentionen är också att på sikt kunna erbjuda ett nationellt och europeiskt centrum för rådgivning, kompetensutveckling, praktik, validering, matchning. Med utvecklingen av framgångsrika affärsmodeller bedöms goda förutsättningar finnas för konfektionsfabriken att växa och omfatta fler yrkesgrupper inom design, textil sömnadsproduktion och tillverkning.

Länk till hemsida: http://konfektionsfabrik.se/

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form