När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia

July 4, 2018
Lästips
Extern länk

Patientmedverkan

"En idébok om brukar och patientmedverkan som inslag i kommuners, landstings och regioners styrningFrågan om att ta tillvara den erfarenhetskunskap och det engagemang som finns hos brukare av olika kommunala välfärdstjänster och hos pati- enter i hälso- och sjukvården är aktuell på många sätt. Det finns stor potential för ökad träffsäkerhet på individnivå, för utveckling av verksamhe- ter och högre grad av måluppfyllelse. Här och var uttalar man också ambitionen att skapa medverkan från brukare och patienter i sin ledning och styrning. På olika sätt engageras enskilda brukare, patienter och närstående. Den samlade kunskapen hos brukares och patienters intresse- organisationer fångas på nya sätt. "

av: Sveriges Kommuner och Landsting

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form