Oasen – En tillfällig mötesplats

February 8, 2019
Experiment
Extern länk
Inom Innovationsplattform Norrby (2013- 2016) skapades ett "living lab" där man testade i en veckas tid att att sänka hastigheten på en väl trafikerad genomfartsväg i centrala Borås.

"I textilstaden Borås ligger ett centralt belägen miljonprogramområde som Karin Johansson (2004) träffande har benämnt som en ”central periferi”. Stadsdelen ligger på 3 minuters gångavstånd från centrum, men det mentala avståndet räknas snarare i timmar. Norrby är en stadsdel som genomgick en mycket omfattande omvandling under 1960-talet. Denna omvandling drevs på av det akuta behovet av bostäder, en uppgörelse med arbetarhistoria och eländiga levnadsförhållanden

Tillsammans med forskare och experter utvecklade staden prototypen Oasen en tillfällig mötesplats mellan Norrby och den nya stadsdelen. Ambitionen var att testa och utvärdera prototypen i verkliga förhållanden. Ingreppet innebar att man under en veckas tid stängde av en trafikfil, sänkte hastigheten till 30km/h och i anslutning till vägen byggde upp en tillfällig stadsmiljö med hjälp av konteintrar, konstgräsmatta och inredning i anslutning."

Text tagen från : http://www.planering.org/

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form