Rapport från Nationella Innovationsplattformen

April 17, 2019
Rapporter
Extern länk

Utdrag ur förordet:

"Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer har sedan november 2016 arbetat med kunskapsutbyte och lärande mellan de sex städerna Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm som ingår i Vinnovasatsningen “Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer”. Alla städer har, på lite olika sätt, tagit sig an utmaningen att bygga innovationskapacitet och hitta vägar runt hinder för innovation för hållbar stadsutveckling.

Redan i halvtidsrapporten Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen - erfarenheter från innovationsplattformarna 2017, redovisades viktiga erfarenheter med konkre- ta exempel från de olika städernas innovationsplattformar. I rapporten beskrivs också några av de samhällsomvälvande hållbarhetsutmaningar som gör behovet av radikalt nya lösningar och arbetssätt akut. Rapporten argumenterade för att många av utmaningarna är så komplexa att det behövs ett helhetsperspektiv som inkluderar samverkande aktörer från både regionala instanser, den statliga nivån och nationella och internationella nätverk, för att möjliggöra innovation och förändring på det lokala planet. Den här rapporten bygger vidare på dessa erfarenheter, med en rad slutsatser och exempel som kan användas på kommunal nivå, men den innehåller också ett förslag på en agenda för nationella och regionala aktörer."

LÄNK TILL PDF


Textproduktion: Texterna i rapporten är producerade av en arbetsgrupp vid RISE Stadsutveckling, bestående av Erica Eneqvist, Heiti Ernits, Marcus Jahnke, Jenny Lööf och Anna-Karin Stoltz Ehn; med undantag för städernas kapitel som författats av respektive innovationsplattform.

Layout och grafisk form: Louise Quistgaard, RISE
Illustrationer: Jacqueline Forzelius Borås Stad (s. 19,20, 28, 29, 30, 72)

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form