Rapport: VÄGEN TILL SAMARBETE av Karin Dessne

March 27, 2019
Rapporter
Extern länk

VÄGEN TILL SAMARBETE – Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center

"Rapportens författare Karin Dessne ger, baserat på en mängd personliga intervjuer och observationer, en ingående beskrivning av hur aktörerna uppfattar samarbetet, förutsättningarna för samarbetet och hur de utvecklar och etablerar relationer. En bild förmedlas av komplexitet och svårigheter att finna varandra beroende av skilda förväntningar och olika målbilder. Det är en mycket läsvärd beskrivning. Dessne visar också att det samtidigt finns en stark vilja och ett starkt engagemang för att samarbeta och utveckla verksamheten. Studien visar på betydelsen av att bygga relationer och etablera förtroendefulla förhållanden men det tar tid. Det började skakigt i båda projekten, men båda projekten har utvecklats positivt och, framhåller Dessne i det avslutande resonemanget, kanske tack vare skakigheten. Kanske är det så att styrkan i samarbetena idag beror på att utgångspunkter och perspektiv från de medverkande aktörerna inte var klargjorda från början. Det har tvingat aktörerna att utveckla interaktion och vara mer flexibla helt enkelt för att kunna förstå varandra. Alternativet att konsensus rått från start kanske hade inneburit att parterna successivt under projekten glidit ifrån varandra?"

LÄNK TILL PDF

Författare Karin Dessne

Redaktör: Björn Brorström, rektor
Biträdande redaktör: Kim Bolton, professor, Jenny Johannisson, vicerektor
Teknisk redaktör: Jennifer Liljenvald Tydén, kommunikatör

Högskolan i Borås

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form