RE: En ny samhällssektor spirar

July 20, 2018
Rapporter
Extern länk

Antologin är en illustration av bredden och innebörden av hållbar utveckling och bidrar till att skapa en förståelse för hållbar utveckling. Antologin visar också den omfattning som forskningen kring hållbarhet har vid Högskolan i Borås. Antologin kommer att vara en viktig gemensam grund för formulering av nya frågeställningar för studier kring hållbarhet och precis som det framförs i det inledande bidraget en del i utvecklingen av teorin för Re.

Redaktör:

Nils-KristerPersson

Författare:

Behnaz Baghaei
TariqBashir
Björn Brorström
Lars Hedegård
Tina Carlson Ingdahl
Anna-KarinJohnson
Jonas Larsson
Ulla Lindberg
Mikael Löfström
Margareta Oudhuis
Rudrajeet Pal
Anita Pettersson
Birgitta Påhlsson
Sunil Kumar Ramamoorthy
Tobias Richards
Mikael Skrifvars
Linda Worbin
Dan Åkesson

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form