SIGURD: Sustainable Impact Governance for urban development

January 10, 2019
Pågående innovationsprojekt
Extern länk
Stadsbyggande har stor potential att bidra till hållbar samhällsutveckling, men kan också hindra den. Policy och beslut om investeringar påverkar en mängd samhällsfunktioner och fysiska strukturer som har betydelse för människors livsvillkor, i form av t. ex hälsa, tillgänglighet, delaktighet, trygghet och tillit. Det krävs nya sätt att mäta och värdera investeringar, som ger en mer heltäckande bild av de värden somskapas för att styra mot en hållbar samhällsutveckling.

I projektet kommer Göteborg och Borås städer, RISE, White Arkitekter, Ekan Management och Mistra Urban Futures vidareutveckla och testa metoder och processer för att mäta och förstå stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för en hållbar samhällsutveckling. Att förstå det totala värdeskapandet av stadsbyggande är viktigt för att motivera förebyggande satsningar och prioritera mellan olika initiativ och åtgärder. Projektet ska analysera styr- och samverkansprocesser id stadsbyggnadsprocessen samt utveckla ett ramverk för effektstyrning och en verktygslåda med värdeberäkningsmetoder för att vidareutveckla investerings- och exploateringskalkyler.

Projektets mål är att de nya beslutsunderlagen bidrar till att uppfylla regeringens mål för hållbara städer; gröna, hälsosamma och trygga städer med goda livsmiljöer där människor möts. Men då krävs snabbare omställning och att kunskapen arbetssätten används av många fler. Genom Mistra Urban Futures plattformar ska projektet därför också samla andra forsknings- och samhällsbyggnadsaktörer i ett kunskapskluster för att samla in, systematisera och sprida forskning om och erfarenheter av nya sätt att mäta, värdera insatser och åtgärder och nya ramverk för effektstyrning.

Projektet startades november 2018 och kommer fortsätta till och med augusti 2021.

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form