Sjöbo 2.0 - Medborgarlabbet

June 11, 2018
Pågående innovationsprojekt
Extern länk

Sjöbo 2.0 är ett Vinnovafinansierat projekt som pågår 2018-2019. Deltagande parter i satsningen är Borås Stad, Högskolan Borås, Science Park, RISE, Drivhuset och Hemgården. Borås Stad är koordinerande part. 

Syftet med projektet är att bidra till att utveckla Sjöbo till en mer attraktiv och välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ med rikt kultur- och fritidsutbud. Det handlar om att skapa förutsättningar för invånare att känna sig delaktiga i Sjöbos utveckling och vara delaktiga i stadens förebyggande arbete mot de sociala utmaningar som finns där. Att ge förutsättningar för lokala initiativ drivna av invånare, företag, offentliga och idéburna aktörer att utvecklas och att det sker genom ett samskapande.

I projektet etableras ett sk medborgarlabb; en fysisk mötesplats där invånare, tjänstemän, företagare, föreningar, forskare och andra kan mötas för både initiera nya idéer och skala upp befintliga projekt och aktiviteter inom en Sjöbokontext. Dessa aktiviteter/projekt ska leda till en ökad meningsfull sysselsättning i Sjöbo samt skapa en ökad delaktighet i stadsdelen och samhällets demokratiska processer.

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form