Slutrapport för Innovationsplattform Norrby

July 24, 2019
Rapporter
Extern länk

Slutrapport för Innovationsplattform Norrby

Innovationsplattform Norrby drevs mellan 2013-2016 i projektform av fyra parter: Borås Stad (BS), Borås Energi och Miljö (BEM), Högskolan i Borås (HB) och RISE (fd SP). Utöver de fyra parterna har AB Bostäder varit en aktiv associerad part i projektet.

Inom ramen för innovationsplattform Norrby upprättades ett living lab, en samverkansmiljö av aktörer inom forskning, näringsliv, kommun och medborgare, med syftet att tillsammans hitta lösningar på de samhällsutmaningar som var rådande på Norrby. Labbet skulle utveckla såväl nya som befintliga projekt Norrby. En förutsättning för projektutvecklingen i Norrby Living Lab var att projekten involverade de boende eller verksamma på Norrby och utgick från deras behov, utmaningar och lösningar.

Projektledningsgruppen bestod av:
Carola Samuelsson (BS), Camilla Axelsson (BEM) , Kerstin Elias (RI) , Jenny Johanisson (HB) 

HÄR KAN DU HÄMTA SLUTRAPPORTEN

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form