Styra och leda med tillit - forskning och praktik

September 13, 2018
Lästips
Extern länk

"Som förvaltningspolitisk satsning är Tillitsdelegationen närmast unik. Det finns få statliga utredningar som har samma solida grund i forsk- ning som Tillitsdelegationen har, genom de bidrag som redovisas i denna antologi. Totalt diskuterar här 23 forskare hur man kan styra och leda med tillit och varför det är viktigt. Tjugo av dessa forskare har på nära håll följt tolv utvalda utvecklingsprojekt i vård, skola och omsorg – projekt som i någon mån omfamnar tillit som styr- princip. Ytterligare tre forskare bidrar med mer allmänna reflektio- ner utifrån forskningen om tillit."

En forskningsantologi från Tillitsdelegationen

Redaktör: Louise Bringselius

Författare: Bo Rothstein, Birgitta Niklasson, Jenny de Fine Licht, Lina Maria Ellegård, Anna Häger Glenngård, Susanna Alexius, Tiziana Sardiello, m. fl.

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form