TJAFS (Tjänsteutveckling i avfallssystemet) blev "Returcykeln"

September 25, 2015
Färdiga innovationsprojekt
Extern länk

Ett avfallssystem byggt för bilägare

Bakgrunden till projektet TJAFS var att avfallssystemet i Sverige är uppbyggt efter normen att äga en bil. Du behöver ofta en bil för att göra dig av med skrymmande och farligt avfall, och föra bort det till en återvinningscentral, vilket innebär att det blir nedskräpat i större utsträckning i områden där invånarna saknar tillgång till bil. Detta diskriminerar bland annat äldre och människor med funktionsvariationer, men det har även visat sig att systemet bidrar till främlingsfientlighet. I vissa områden skylls nedskräpning, som är en konsekvens av systemets brister, på människors etniska bakgrund. 

En ny tjänst utvecklades: Returcykeln

I projektet skapades en ny tjänst för ett biloberoende inkluderande avfallssystem utvecklas. I nuläget finns en tjänst där man kan få använda en elcykel för transport av grovsopor till återvinningscentralen. Projektet utvecklades av aktörer från kommun, näringsliv och forskning, med involvering av invånare i Norrby. Projektet finansierades av VINNOVA och drevs av Borås Stad, Borås Energi och Miljö, RISE, Högskolan i Borås och Devrex. Du kan följa projektet genom att gilla sidan på Facebook.

Länk till Rapport
Här nämns projektet i media:

Här finns ett radioinslag från SR.

En nyhetsartikel på ABBostäder hemsida.

Artikel i Borås Tidning.

Forskningsprojektet TJAFS (TJänsteutveckling i AvFallsSystemet) startade hösten 2015 och pågick fram till hösten 2018. Idén till projektet uppkom i en workshop som hölls i Innovationsplattform Norrby.

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form