Delrapport 2 av 3 Inom projekt Hållbar jämställdhet – Smart ekonomi Borås Stad 2014

July 13, 2018
Rapporter
Extern länk
Smart ekonomi initierades då SKL bildade en ”Högnivågrupp för hållbar jämställdhet”. Den bestod av ett 70-tal personer från den högsta politiska ledningen och de högsta cheferna i de kommuner och landsting som deltog i Håj. Syftet med gruppen var att stärka förutsättningarna för ett aktivt ägarskap till jämställdhetsprojektet samt att de förbättringar som uppnåddes skulle bli bestående.

Högnivågruppens fokus var sambandet mellan jämställdhet, kvalitetsutveckling och ekonomi. Många i gruppen lyfte fram att det krävdes ekonomiska argument (”money talks”) för att behålla mjuka frågor på dagordningen. Beslutsfattarna behövde argument och konkreta exempel på att jämställdhetsarbete inte enbart handlade om rättvisa och mänskliga rättigheter, utan att det också ledde till kvalitetshöjningar, effektivitetsvinster och hållbar tillväxt.

Syftet med delprojektet Smart ekonomi har varit att beskriva kommunalekonomiska vinster av jämställdhetsintegrering genom att:

* Ta fram konkreta exempel från den kommunala vardagen där det finns en tydlig koppling mellan jämställdhet och ekonomi.

* Ta fram beräkningsmodeller som SKL:s medlemmar kan använda för att ta fram egna exempel.

Författare och redaktör:
Carola Samuelsson, jämställdhetssamordnare Borås Stad.

LADDA NER PDF

Related Posts

Nyhetsbrev

Tack! Din e-post är registrerad!

Oops! Something went wrong while submitting the form